Server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none

Bij het proberen te updaten van Proxmox 5 (Debian 8 gebasseerd) geeft deze de volgende foutmelding:Server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none Dit komt omdat het root certificaat van Letsencrypt verlopen is op 30 september 2021. De oplossing hiervoor is als volgt: Open (bijvoorbeeld met nano) /etc/ca-certificates.conf en zet een ! voor /mozilla/DST_Root_CA_X3.crt update …

Remote Server returned ‘550 5.7.520 Access denied, Your organization does not allow external forwarding. Please contact your administrator for further assistance. AS(7555)’

When trying to use external forwarding on a Shared Mailbox: user@domain.tldRemote Server returned ‘550 5.7.520 Access denied, Your organization does not allow external forwarding. Please contact your administrator for further assistance. AS(7555)’ Go to: https://protection.office.com/antispam Create policy -> Outbound -> user@domain.tld -> Forwarding is enabled.